Veri koruması – basitçe açıklama

 • Genel
  • Bu katılım koşulları, GSI mbH'nin eğitim kurumlarınca gerçekleştirlen tüm kurslar, sınavlar ve diğer etkinlikler için geçerlidir. Hem § 13 BGB anlamında tüketicilere hem de § 14 BGB anlamında girişimciler için geçerlidirler.
 • Katılım gereksinimleri
  • Prensip olarak, katılımcının ilgili kurs için geçerli olan kişisel gereksinimleri karşılaması koşuluyla GSI mbH dersleri herkese açıktır. Sınava kabul, sınava katılmak niyetindeyse katılımcının kişisel olarak yerine getirilmesi gereken özel kabul koşullarına tabi olabilir. Bir kursa katılım sınava kabul hakkı tanımaz.
 • Kayıt
  • Kurs ve sınav kayıtları en az yazılı metin şeklinde yapılmalıdır ve GSI mbH'den talep edilebilen kayıt formu kullanılarak veya www.gsi-slv.de internet sayfasından yapılabilir. Kayıtlar bağlayıcı bir sözleşme teklifi olarak kabul edilir. Sınav harici bir test kuruluşu tarafından gerçekleştiriliyorsa, başka bir uygulama gereklidir. Gerekli belgeler en geç kurs başında erişime açılacaktır. GSI mbH'nin sözleşme ortağı (bundan böyle 'müşteri' olarak da anılacaktır), katılımcıyı kayıt yaptıran şirket veya kendi kendini ödeme yapacak özel kişidir
 • Son
  • GSI mbH tarafından kaydın onaylanması ile müşteri ile sözleşme yapılmıştır. Kaydın onaylanması en az yazılı metin biçiminde gerçekleşir
 • Ödeme koşulları
  • Her katılımcı için ayrı bir fatura oluşturulur. Kendileri müşteri olmayan veya katılımın başka bir üçüncü tarafından üstlenilen katılımcılar söz konusu olduğunda, fatura müşteriye veya diğer üçüncü taraflara gönderilecektir. Maliyetlerin üçüncü taraflarca üstlenmesi söz konusu olsa da, sözleşme ortağı olarak müşteri kararlaştırılan hizmetin borçlusu olmaya devam eder.
  • Nakit ödemeler, GSI mbH tarafından imza ve kaşe ile kabul edilirse alınmış sayılır.
  • Kurs veya sınav fiyatları kursa veya kursa kadar geçerlidir. Sınavın başlangıcı ödenmelidir. Üç aydan uzun süren kurslar için kurs veya sınav bedelleri ders veya sınav başlangıcına kadar ödenebilir. Ancak her durumda en az üç aylık taksitlerin peşin ödenmesi gerekmektedir. İlk taksit kurs veya sınavın başında yapılır. Taksit tutarı, toplam kurs fiyatının, kursun beklenen süresine göre oranın ödendiği döneme atfedilebilecek kısmıdır.